• معرفی استان
 • رونق تولید
 • <span class='sliderTitle'>توسعه کمی و کیفی تصفیه خانه های استان با مشارکت کشور هلند</span>
  توسعه کمی و کیفی تصفیه خانه های استان با مشارکت کشور هلند
 • <span class='sliderTitle'>بزرگترین مانور مقابله با نشت گاز کلر در تاسیسات آبفا دزفول برگزار شد</span>
  بزرگترین مانور مقابله با نشت گاز کلر در تاسیسات آبفا دزفول برگزار شد
 • <span class='sliderTitle'>دمونتاژ الکتروپمپ ۳۵۵کیلووات درتاسیسات مرکزی آب حیات</span>
  دمونتاژ الکتروپمپ ۳۵۵کیلووات درتاسیسات مرکزی آب حیات
 • <span class='sliderTitle'>بهره برداری از سامانه پیشرفته گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام در چمران</span>
  بهره برداری از سامانه پیشرفته گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام در چمران
 • <span class='sliderTitle'>برپایی جشن دورهمی عیدانه در شرکت آبفا خوزستان</span>
  برپایی جشن دورهمی عیدانه در شرکت آبفا خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>تقدیر استاندار از روابط عمومی آبفا استان در مدیریت سیلاب بی سابقه خوزستان</span>
  تقدیر استاندار از روابط عمومی آبفا استان در مدیریت سیلاب بی سابقه خوزستان
Loading
سایر اخبار
ارائه پیشنهاد
فرصتهای سرمایه گذاری
صنعت و دانشگاه
آلبوم تصاویر
انتقاد و شکایت
خدمات مشترکین